Kinderen

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Verschillen in ontwikkelingstempo zijn heel normaal. Soms wijkt deze ontwikkeling van dagelijkse activiteiten echter teveel af van die van de leeftijdsgroep. Dan kan het kind niet voldoen aan wat hij/zij zelf belangrijk vindt en wat de omgeving/school van hem/haar verwacht. Het kind ervaart problemen in het dagelijks handelen, zoals met zelfverzorging, schoolse vaardigheden als schrijven en concentratie, te weinig zelfvertrouwen en interactie met andere kinderen. In dat geval komen kinderen in aanmerking voor ergotherapie. Kinderen van ca. 3 tot 17 jaar, basisschool, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs komen in aanmerking.

Zelfredzaamheid

o.a. veters strikken, eten, drinken, aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken

Schoolse vaardigheden

o.a. schrijven, tekenen, knutselen, gymen, concentratie.

Ontspanning

o.a. hobby’s, sport, spel.

Overig

o.a. hoogbegaafdheid, lateralisatie, 2 handig werken, spiegelen van letters, tactiel over of onder gevoelig.

                           Voorbeelden van diagnoses: DCD, ADHD, PDD-NOS, autisme, autistisch spectrum, ass-problematiek.


Behandelwijze

Een ergotherapeut is specifiek deskundig in het analyseren van complexe problemen op het gebied van het dagelijkse functioneren. Als u ons inschakelt, gaan we eerst informatie verzamelen over de aard van de problemen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een kind. De ouders en het kind geven tijdens het eerste gesprek duidelijk aan welke dagelijkse vaardigheden voor het kind het meest belangrijk zijn om aan te werken. Wij vragen de ouders en/of leerkracht(en) een vragenlijst in te vullen.


Een behandeling begint met een onderzoek. Wij onderzoeken de motoriek en sensomotorische voorwaarden. Na het analyseren van deze gegevens stellen wij de ergotherapeutische diagnose over de oorzaak van een probleem. Wij beoordelen of en hoe ergotherapie het probleem kan oplossen of verminderen. Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten, maar ook uit het adviseren aan leerkrachten en ouders over bijvoorbeeld hulpmiddelen of adequate begeleiding van een kind. Op welke aspecten een handeling zich precies richt, hangt af van zowel de mogelijkheden van een kind als de wensen van kind, ouders en school.

Hierna maken we een schriftelijke rapportage waarin we het behandelplan beschrijven. Dit rapport bespreken wij met de ouder(s)/verzorger. In overleg met de ouders bezoeken wij de school van het kind, om het kind in de groep te observeren en de geleerde vaardigheid te generaliseren. Er is regelmatig contact met de leerkracht en wij geven, indien nodig, advies.

Een ergotherapeut kan binnen een behandeling ook adviezen geven en dat betreft dan meestal adviezen over hulpmiddelen of aanpassingen. Soms is een uitgebreide ergotherapeutische behandeling niet nodig en kan worden volstaan met eenmalige ergotherapeutische adviezen. Dat kunnen onder andere praktische adviezen zijn, gericht op het uitvoeren van handelingen of adviezen aan ouders en leerkrachten over de wijze waarop zij het kind kunnen begeleiden. Door een leerkracht meer inzicht te geven in de beperkingen van een kind, is hij beter in staat het kind een optimale leersituatie aan te bieden.

Wij brengen een advies uit over bijvoorbeeld:

 • Schrijfhulpmiddelen;
 • Optimale zithouding;
 • Geschikte plaats in de klas;
 • Begeleiden van het kind bij het aan- en uitkleden of naar de wc gaan;
 • Verplaatsen van een kind van de rolstoel naar een stoel en vice versa.

Wij zijn goed op de hoogte van de diverse hulpmiddelen en aanpassingen die op de markt zijn en brengen een deskundig advies uit over het meest geschikte hulpmiddel of aanpassing bij een bepaald probleem. Dat kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een computeraanpassing of een leesstandaard, maar ook grotere voorzieningen. Soms heeft een kind aangepast meubilair op school nodig of moet bijvoorbeeld het schoolgebouw rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. Wij weten waar en hoe deze hulpmiddelen en aanpassingen te verkrijgen zijn en of ziektekostenverzekeraars, gemeente of andere instanties de kosten vergoeden.

Wij geven de ergotherapie bij voorkeur één keer per week. De duur van de behandeling bepalen we in overleg, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

De behandeling wordt spelenderwijs gegeven waarbij we gebruik maken van de sterke punten van het kind. Het kind moet de behandeling met plezier ervaren, waardoor hij/zij de aandacht gericht kan houden, interactie mogelijk is en de informatie goed kan worden opgenomen, verwerkt en geïntegreerd.

Aan het einde van de behandeling maken wij een eindverslag voor verwijzer, ouders en andere hulpverleners. Hier vragen wij eerst toestemming voor.

Belangrijke bestanden

Privacyregeling
Klachtenregeling

Algemene Voorwaarden

Volg ons

Telefoon
06 - 38 54 13 37

©2020 Ergotherapie Schiphorst.

Kinderen

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Verschillen in ontwikkelingstempo zijn heel normaal. Soms wijkt deze ontwikkeling van dagelijkse activiteiten echter teveel af van die van de leeftijdsgroep. Dan kan het kind niet voldoen aan wat hij/zij zelf belangrijk vindt en wat de omgeving/school van hem/haar verwacht. Het kind ervaart problemen in het dagelijks handelen, zoals met zelfverzorging, schoolse vaardigheden als schrijven en concentratie, te weinig zelfvertrouwen en interactie met andere kinderen. In dat geval komen kinderen in aanmerking voor ergotherapie. Kinderen van ca. 3 tot 17 jaar, basisschool, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs komen in aanmerking.

Zelfredzaamheid

o.a. veters strikken, eten, drinken, aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken

Schoolse vaardigheden

o.a. schrijven, tekenen, knutselen, gymen, concentratie.

Ontspanning

o.a. hobby’s, sport, spel.

Overig

o.a. hoogbegaafdheid, lateralisatie, 2 handig werken, spiegelen van letters, tactiel over of onder gevoelig.

Voorbeelden van diagnoses: DCD, ADHD, PDD-NOS, autisme, autistisch spectrum, ass-problematiek.


Behandelwijze

Een ergotherapeut is specifiek deskundig in het analyseren van complexe problemen op het gebied van het dagelijkse functioneren. Als u ons inschakelt, gaan we eerst informatie verzamelen over de aard van de problemen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een kind. De ouders en het kind geven tijdens het eerste gesprek duidelijk aan welke dagelijkse vaardigheden voor het kind het meest belangrijk zijn om aan te werken. Wij vragen de ouders en/of leerkracht(en) een vragenlijst in te vullen.


Een behandeling begint met een onderzoek. Wij onderzoeken de motoriek en sensomotorische voorwaarden. Na het analyseren van deze gegevens stellen wij de ergotherapeutische diagnose over de oorzaak van een probleem. Wij beoordelen of en hoe ergotherapie het probleem kan oplossen of verminderen. Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten, maar ook uit het adviseren aan leerkrachten en ouders over bijvoorbeeld hulpmiddelen of adequate begeleiding van een kind. Op welke aspecten een handeling zich precies richt, hangt af van zowel de mogelijkheden van een kind als de wensen van kind, ouders en school.

Hierna maken we een schriftelijke rapportage waarin we het behandelplan beschrijven. Dit rapport bespreken wij met de ouder(s)/verzorger. In overleg met de ouders bezoeken wij de school van het kind, om het kind in de groep te observeren en de geleerde vaardigheid te generaliseren. Er is regelmatig contact met de leerkracht en wij geven, indien nodig, advies.

Een ergotherapeut kan binnen een behandeling ook adviezen geven en dat betreft dan meestal adviezen over hulpmiddelen of aanpassingen. Soms is een uitgebreide ergotherapeutische behandeling niet nodig en kan worden volstaan met eenmalige ergotherapeutische adviezen. Dat kunnen onder andere praktische adviezen zijn, gericht op het uitvoeren van handelingen of adviezen aan ouders en leerkrachten over de wijze waarop zij het kind kunnen begeleiden. Door een leerkracht meer inzicht te geven in de beperkingen van een kind, is hij beter in staat het kind een optimale leersituatie aan te bieden.

Wij brengen een advies uit over bijvoorbeeld:

 • Schrijfhulpmiddelen;
 • Optimale zithouding;
 • Geschikte plaats in de klas;
 • Begeleiden van het kind bij het aan- en uitkleden of naar de wc gaan;
 • Verplaatsen van een kind van de rolstoel naar een stoel en vice versa.

Wij zijn goed op de hoogte van de diverse hulpmiddelen en aanpassingen die op de markt zijn en brengen een deskundig advies uit over het meest geschikte hulpmiddel of aanpassing bij een bepaald probleem. Dat kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een computeraanpassing of een leesstandaard, maar ook grotere voorzieningen. Soms heeft een kind aangepast meubilair op school nodig of moet bijvoorbeeld het schoolgebouw rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. Wij weten waar en hoe deze hulpmiddelen en aanpassingen te verkrijgen zijn en of ziektekostenverzekeraars, gemeente of andere instanties de kosten vergoeden.

Wij geven de ergotherapie bij voorkeur één keer per week. De duur van de behandeling bepalen we in overleg, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

De behandeling wordt spelenderwijs gegeven waarbij we gebruik maken van de sterke punten van het kind. Het kind moet de behandeling met plezier ervaren, waardoor hij/zij de aandacht gericht kan houden, interactie mogelijk is en de informatie goed kan worden opgenomen, verwerkt en geïntegreerd.

Aan het einde van de behandeling maken wij een eindverslag voor verwijzer, ouders en andere hulpverleners. Hier vragen wij eerst toestemming voor.

Belangrijke bestanden

Privacyregeling
Klachtenregeling
Algemene Voorwaarden

Volg ons

Nuttige Informatie

Telefoon
06 - 38 54 13 37

©2020 Ergotherapie Schiphorst.

Kinderen

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Verschillen in ontwikkelingstempo zijn heel normaal. Soms wijkt deze ontwikkeling van dagelijkse activiteiten echter teveel af van die van de leeftijdsgroep. Dan kan het kind niet voldoen aan wat hij/zij zelf belangrijk vindt en wat de omgeving/school van hem/haar verwacht. Het kind ervaart problemen in het dagelijks handelen, zoals met zelfverzorging, schoolse vaardigheden als schrijven en concentratie, te weinig zelfvertrouwen en interactie met andere kinderen. In dat geval komen kinderen in aanmerking voor ergotherapie. Kinderen van ca. 3 tot 17 jaar, basisschool, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs komen in aanmerking.

Zelfredzaamheid

o.a. veters strikken, eten, drinken, aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken

Schoolse vaardigheden

o.a. schrijven, tekenen, knutselen, gymen, concentratie.

Ontspanning

o.a. hobby’s, sport, spel.

Overig

o.a. hoogbegaafdheid, lateralisatie, 2 handig werken, spiegelen van letters, tactiel over of onder gevoelig.

Voorbeelden van diagnoses: DCD, ADHD, PDD-NOS, autisme, autistisch spectrum, ass-problematiek.


Behandelwijze

Een ergotherapeut is specifiek deskundig in het analyseren van complexe problemen op het gebied van het dagelijkse functioneren. Als u ons inschakelt, gaan we eerst informatie verzamelen over de aard van de problemen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een kind. De ouders en het kind geven tijdens het eerste gesprek duidelijk aan welke dagelijkse vaardigheden voor het kind het meest belangrijk zijn om aan te werken. Wij vragen de ouders en/of leerkracht(en) een vragenlijst in te vullen.


Een behandeling begint met een onderzoek. Wij onderzoeken de motoriek en sensomotorische voorwaarden. Na het analyseren van deze gegevens stellen wij de ergotherapeutische diagnose over de oorzaak van een probleem. Wij beoordelen of en hoe ergotherapie het probleem kan oplossen of verminderen. Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten, maar ook uit het adviseren aan leerkrachten en ouders over bijvoorbeeld hulpmiddelen of adequate begeleiding van een kind. Op welke aspecten een handeling zich precies richt, hangt af van zowel de mogelijkheden van een kind als de wensen van kind, ouders en school.

Hierna maken we een schriftelijke rapportage waarin we het behandelplan beschrijven. Dit rapport bespreken wij met de ouder(s)/verzorger. In overleg met de ouders bezoeken wij de school van het kind, om het kind in de groep te observeren en de geleerde vaardigheid te generaliseren. Er is regelmatig contact met de leerkracht en wij geven, indien nodig, advies.

Een ergotherapeut kan binnen een behandeling ook adviezen geven en dat betreft dan meestal adviezen over hulpmiddelen of aanpassingen. Soms is een uitgebreide ergotherapeutische behandeling niet nodig en kan worden volstaan met eenmalige ergotherapeutische adviezen. Dat kunnen onder andere praktische adviezen zijn, gericht op het uitvoeren van handelingen of adviezen aan ouders en leerkrachten over de wijze waarop zij het kind kunnen begeleiden. Door een leerkracht meer inzicht te geven in de beperkingen van een kind, is hij beter in staat het kind een optimale leersituatie aan te bieden.

Wij brengen een advies uit over bijvoorbeeld:

 • Schrijfhulpmiddelen;
 • Optimale zithouding;
 • Geschikte plaats in de klas;
 • Begeleiden van het kind bij het aan- en uitkleden of naar de wc gaan;
 • Verplaatsen van een kind van de rolstoel naar een stoel en vice versa.

Wij zijn goed op de hoogte van de diverse hulpmiddelen en aanpassingen die op de markt zijn en brengen een deskundig advies uit over het meest geschikte hulpmiddel of aanpassing bij een bepaald probleem. Dat kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een computeraanpassing of een leesstandaard, maar ook grotere voorzieningen. Soms heeft een kind aangepast meubilair op school nodig of moet bijvoorbeeld het schoolgebouw rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. Wij weten waar en hoe deze hulpmiddelen en aanpassingen te verkrijgen zijn en of ziektekostenverzekeraars, gemeente of andere instanties de kosten vergoeden.

Wij geven de ergotherapie bij voorkeur één keer per week. De duur van de behandeling bepalen we in overleg, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

De behandeling wordt spelenderwijs gegeven waarbij we gebruik maken van de sterke punten van het kind. Het kind moet de behandeling met plezier ervaren, waardoor hij/zij de aandacht gericht kan houden, interactie mogelijk is en de informatie goed kan worden opgenomen, verwerkt en geïntegreerd.

Aan het einde van de behandeling maken wij een eindverslag voor verwijzer, ouders en andere hulpverleners. Hier vragen wij eerst toestemming voor.

Over Ons

Praktijk
Team
Werkwijze
Contact

Belangrijke bestanden

Privacyregeling
Klachtenregeling
Algemene Voorwaarden

Nuttige Informatie

Ergotherapie Nederland
Zorgverzekeringwijzer
Zorgwijzer

Volg Ons

Telefoon

06 - 38 54 13 37

©2020 Ergotherapie Schiphorst.