Praktijk

Ergotherapiepraktijk Schiphorst is een dynamische praktijk met meerdere locaties in Limburg. De praktijkruimtes liggen in Geleen, Oirsbeek, Schinnen en Weert. Alle praktijken zijn gelegen in een multidisciplinaire setting, waarbij er gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. Onze praktijk voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen en heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Ergotherapie valt binnen de basisverzekering. Zo heeft iedereen die in Nederland verzekerd is, recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Kinderen krijgen dit direct vergoed vanuit de basisverzekering, voor volwassenen geldt het eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekering. Eventueel heeft u recht op meer uren ergotherapie, maar dit is afhankelijk van uw verzekering. Ergotherapie is vrij toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist een afspraak kunt maken. Alleen voor cliënten die bij CZ verzekerd zijn geldt dit niet. Zij hebben wel een verwijsbrief nodig.

Onze ergotherapeuten zijn geschoold in kinder-, volwassenen-, ouderenergotherapie en werkplekadvisering. Wij zijn aangesloten bij Ergotherapie Nederland. Tevens nemen wij deel aan meerdere intervisie- en vakkennisgroepen. Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd!


Ergotherapie

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden of boodschappen doen. Veel van deze handelingen verricht je zonder erbij na te denken, dit verloopt automatisch. Er zijn echter ook mensen bij wie de mogelijkheid tot het verrichten van deze dagelijkse handelingen niet vanzelfsprekend is. Zij worden hierdoor in het dagelijkse leven belemmerd en kunnen terecht bij de ergotherapie.

Ergotherapie is gericht op de mogelijkheden die iemand nog heeft en niet op de beperkingen die hij/zij vanuit het ziektebeeld heeft. Ergotherapie maakt het voor deze mensen (weer) mogelijk om dagelijkse handelingen uit te voeren. Dit gebeurt door zorg op maat te leveren. De ergotherapeut doet dit door te ondersteunen, begeleiden, trainen en adviseren van mensen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ergotherapiepraktijk Schiphorst werkt met kinderen, volwassenen en ouderen. Per doelgroep vindt u op deze site specifieke informatie.


Missie

Kinderen

Onze missie is om kinderen in hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen in de situatie waarin het probleem zich voordoet. Het betreft hier vaak schoolse vaardigheden zoals bijv. schrijven maar ook het aan- en uitkleden thuis of na het sporten wordt geoefend. Door ouders, leerkrachten of andere mantelzorgers erbij te betrekken oefenen we niet alleen met het kind, maar ook de omgeving. Zo leert het kind niet alleen de vaardigheid, maar wordt ook de omgeving betrokken, waarbij ook zij nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Op deze manier heeft ‘het systeem’ voldoende handvatten wanneer ergotherapie beëindigd wordt om dit voort te zetten...

Volwassenen

Door een ziekte, beperking of handicap kunnen de normale dagelijkse bezigheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend zijn. In deze situatie wordt u geconfronteerd met uw eigen beperkingen. Uzelf aankleden of het nemen van een douche verloopt ineens moeizaam en wellicht heeft u er hulp bij nodig van bijvoorbeeld uw partner. Misschien ervaart u problemen tijdens het lopen en hebt u een scootmobiel nodig. Ergotherapiepraktijk Schiphorst kijkt niet alleen naar de beperkingen, maar juist op de mogelijkheden. Hierdoor streven wij naar een optimaal niveau van zelfredzaamheid. Uw vraag, wens is leidend tijdens de behandeling.

Arbeid

Wanneer iemand fysieke, psychische of cognitieve beperkingen ondervindt, kan het zijn dat hij of zij het werk niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Ergotherapiepraktijk Schiphorst streeft naar het optimaliseren van het evenwicht tussen de belasting en de belastbaarheid. Denk hierbij aan het instellen en inrichten van een werkplek of aan een advies met betrekking tot dagindeling en de afwisseling van taken. Het doel is dat een cliënt zijn of haar werkzaamheden weer naar tevredenheid kan uitvoeren


Visie

Ergotherapiepraktijk Schiphorst is van mening dan zelfstandigheid één van de belangrijkste aspecten is van ons leven! We willen zelf keuzes kunnen maken en participeren in de samenleving waar dat mogelijk en wenselijk is. Voor cliënten die een fysieke, cognitieve of psychische beperking hebben is dit niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de cliënt en eventuele mantelzorgers pakken wij dit probleem op een doelgerichte manier aan.


Vergoedingen

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Vanuit het basispakket worden minimaal 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u hierover meer informatie.


Samenwerkingspartners

Medior Comfort

Medior Comfort in Nuth Limburg is al meer dan 13 jaar specialist in ergonomisch verantwoord zitcomfort en slaapcomfort. Met passie en deskundigheid wordt de klant geadviseerd bij de keuze van een nieuwe fauteuil of slaapsysteem.

Logopedie Samenspraak

Logopedie SamenSpraak is een praktijk voor logopedie met locaties in Geleen en Neerbeek. Binnen de praktijk werken zes logopedisten. Allen zijn lid van de beroepsvereniging NVLF en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Tevens nemen zij deel aan meerdere kwaliteitskringen.

Fysiotherapie Lindenheuvel

Op 1 november 2007 hebben Tom Poussart en Roel Heinle een fysiotherapiepraktijk geopend op de Valderenstraat 5 te Geleen onder de naam Fysiotherapie Lindenheuvel. Op dit moment werken er 5 fysiotherapeuten, ieder met zijn eigen specialisatie(s).

Vacare

Vacare is gespecialiseerd in psychosociale begeleidingstrajecten, gericht op de problematiek die hoogbegaafde kinderen en volwassenen kunnen ervaren. Bij de uitvoering van deze begeleiding neemt zelfreflectie een centrale plaats in. Voordat er gestart wordt met de begeleiding is het zinvol dat er eerst onderzoek wordt gedaan. Hierdoor kan er een optimale begeleiding plaatsvinden, aansluitend op het ontwikkelingsniveau en de specifieke problematiek van het kind of de volwassene.

Gezondheidscentrum Schinnen

’t Good is de naam van het nieuwe gezondheidscentrum dat binnenkort open gaat in het hartje van Schinnen. Een plek waar u zich thuis voelt. Een plek waar deskundige mensen werken, ieder met zijn eigen specialisme. Mensen die u kennen, die kunnen inschatten wat u nodig heeft en die u vooruit helpen. Verschillende disciplines, maar allemaal met hetzelfde doel: ú de juiste hulp bieden.

Belangrijke bestanden

Privacyregeling
Klachtenregeling

Algemene Voorwaarden

Volg ons

Telefoon
06 - 38 54 13 37

©2020 Ergotherapie Schiphorst.

Insert Content Template or Symbol
Insert Custom Menu

Praktijk

Ergotherapiepraktijk Schiphorst is een dynamische praktijk met meerdere locaties in Limburg. De praktijkruimtes liggen in Geleen, Oirsbeek, Schinnen en Weert. Alle praktijken zijn gelegen in een multidisciplinaire setting, waarbij er gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. Onze praktijk voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen en heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Ergotherapie valt binnen de basisverzekering. Zo heeft iedereen die in Nederland verzekerd is, recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Kinderen krijgen dit direct vergoed vanuit de basisverzekering, voor volwassenen geldt het eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekering. Eventueel heeft u recht op meer uren ergotherapie, maar dit is afhankelijk van uw verzekering. Ergotherapie is vrij toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist een afspraak kunt maken. Alleen voor cliënten die bij CZ verzekerd zijn geldt dit niet. Zij hebben wel een verwijsbrief nodig.

Onze ergotherapeuten zijn geschoold in kinder-, volwassenen-, ouderenergotherapie en werkplekadvisering. Wij zijn aangesloten bij Ergotherapie Nederland. Tevens nemen wij deel aan meerdere intervisie- en vakkennisgroepen. Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd!


Ergotherapie

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden of boodschappen doen. Veel van deze handelingen verricht je zonder erbij na te denken, dit verloopt automatisch. Er zijn echter ook mensen bij wie de mogelijkheid tot het verrichten van deze dagelijkse handelingen niet vanzelfsprekend is. Zij worden hierdoor in het dagelijkse leven belemmerd en kunnen terecht bij de ergotherapie.

Ergotherapie is gericht op de mogelijkheden die iemand nog heeft en niet op de beperkingen die hij/zij vanuit het ziektebeeld heeft. Ergotherapie maakt het voor deze mensen (weer) mogelijk om dagelijkse handelingen uit te voeren. Dit gebeurt door zorg op maat te leveren. De ergotherapeut doet dit door te ondersteunen, begeleiden, trainen en adviseren van mensen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ergotherapiepraktijk Schiphorst werkt met kinderen, volwassenen en ouderen. Per doelgroep vindt u op deze site specifieke informatie.


Missie

Kinderen

Onze missie is om kinderen in hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen in de situatie waarin het probleem zich voordoet. Het betreft hier vaak schoolse vaardigheden zoals bijv. schrijven maar ook het aan- en uitkleden thuis of na het sporten wordt geoefend. Door ouders, leerkrachten of andere mantelzorgers erbij te betrekken oefenen we niet alleen met het kind, maar ook de omgeving. Zo leert het kind niet alleen de vaardigheid, maar wordt ook de omgeving betrokken, waarbij ook zij nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Op deze manier heeft ‘het systeem’ voldoende handvatten wanneer ergotherapie beëindigd wordt om dit voort te zetten...

Volwassenen

Door een ziekte, beperking of handicap kunnen de normale dagelijkse bezigheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend zijn. In deze situatie wordt u geconfronteerd met uw eigen beperkingen. Uzelf aankleden of het nemen van een douche verloopt ineens moeizaam en wellicht heeft u er hulp bij nodig van bijvoorbeeld uw partner. Misschien ervaart u problemen tijdens het lopen en hebt u een scootmobiel nodig. Ergotherapiepraktijk Schiphorst kijkt niet alleen naar de beperkingen, maar juist op de mogelijkheden. Hierdoor streven wij naar een optimaal niveau van zelfredzaamheid. Uw vraag, wens is leidend tijdens de behandeling.

Arbeid

Wanneer iemand fysieke, psychische of cognitieve beperkingen ondervindt, kan het zijn dat hij of zij het werk niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Ergotherapiepraktijk Schiphorst streeft naar het optimaliseren van het evenwicht tussen de belasting en de belastbaarheid. Denk hierbij aan het instellen en inrichten van een werkplek of aan een advies met betrekking tot dagindeling en de afwisseling van taken. Het doel is dat een cliënt zijn of haar werkzaamheden weer naar tevredenheid kan uitvoeren


Visie

Ergotherapiepraktijk Schiphorst is van mening dan zelfstandigheid één van de belangrijkste aspecten is van ons leven! We willen zelf keuzes kunnen maken en participeren in de samenleving waar dat mogelijk en wenselijk is. Voor cliënten die een fysieke, cognitieve of psychische beperking hebben is dit niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de cliënt en eventuele mantelzorgers pakken wij dit probleem op een doelgerichte manier aan.


Vergoedingen

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Vanuit het basispakket worden minimaal 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u hierover meer informatie.


Samenwerkingspartners

Medior Comfort

Medior Comfort in Nuth Limburg is al meer dan 13 jaar specialist in ergonomisch verantwoord zitcomfort en slaapcomfort. Met passie en deskundigheid wordt de klant geadviseerd bij de keuze van een nieuwe fauteuil of slaapsysteem.

Logopedie Samenspraak

Logopedie SamenSpraak is een praktijk voor logopedie met locaties in Geleen en Neerbeek. Binnen de praktijk werken zes logopedisten. Allen zijn lid van de beroepsvereniging NVLF en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Tevens nemen zij deel aan meerdere kwaliteitskringen.

Fysiotherapie Lindenheuvel

Op 1 november 2007 hebben Tom Poussart en Roel Heinle een fysiotherapiepraktijk geopend op de Valderenstraat 5 te Geleen onder de naam Fysiotherapie Lindenheuvel. Op dit moment werken er 5 fysiotherapeuten, ieder met zijn eigen specialisatie(s).

Vacare

Vacare is gespecialiseerd in psychosociale begeleidingstrajecten, gericht op de problematiek die hoogbegaafde kinderen en volwassenen kunnen ervaren. Bij de uitvoering van deze begeleiding neemt zelfreflectie een centrale plaats in. Voordat er gestart wordt met de begeleiding is het zinvol dat er eerst onderzoek wordt gedaan. Hierdoor kan er een optimale begeleiding plaatsvinden, aansluitend op het ontwikkelingsniveau en de specifieke problematiek van het kind of de volwassene.

Gezondheidscentrum Schinnen

’t Good is de naam van het nieuwe gezondheidscentrum dat binnenkort open gaat in het hartje van Schinnen. Een plek waar u zich thuis voelt. Een plek waar deskundige mensen werken, ieder met zijn eigen specialisme. Mensen die u kennen, die kunnen inschatten wat u nodig heeft en die u vooruit helpen. Verschillende disciplines, maar allemaal met hetzelfde doel: ú de juiste hulp bieden.

Belangrijke bestanden

Privacyregeling
Klachtenregeling
Algemene Voorwaarden

Volg ons

Nuttige Informatie

Telefoon
06 - 38 54 13 37

©2020 Ergotherapie Schiphorst.

Praktijk

Ergotherapiepraktijk Schiphorst is een dynamische praktijk met meerdere locaties in Limburg. De praktijkruimtes liggen in Geleen, Oirsbeek, Schinnen en Weert. Alle praktijken zijn gelegen in een multidisciplinaire setting, waarbij er gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. Onze praktijk voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen en heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Ergotherapie valt binnen de basisverzekering. Zo heeft iedereen die in Nederland verzekerd is, recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Kinderen krijgen dit direct vergoed vanuit de basisverzekering, voor volwassenen geldt het eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekering. Eventueel heeft u recht op meer uren ergotherapie, maar dit is afhankelijk van uw verzekering. Ergotherapie is vrij toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist een afspraak kunt maken. Alleen voor cliënten die bij CZ verzekerd zijn geldt dit niet. Zij hebben wel een verwijsbrief nodig.

Onze ergotherapeuten zijn geschoold in kinder-, volwassenen-, ouderenergotherapie en werkplekadvisering. Wij zijn aangesloten bij Ergotherapie Nederland. Tevens nemen wij deel aan meerdere intervisie- en vakkennisgroepen. Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd!


Ergotherapie

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden of boodschappen doen. Veel van deze handelingen verricht je zonder erbij na te denken, dit verloopt automatisch. Er zijn echter ook mensen bij wie de mogelijkheid tot het verrichten van deze dagelijkse handelingen niet vanzelfsprekend is. Zij worden hierdoor in het dagelijkse leven belemmerd en kunnen terecht bij de ergotherapie.

Ergotherapie is gericht op de mogelijkheden die iemand nog heeft en niet op de beperkingen die hij/zij vanuit het ziektebeeld heeft. Ergotherapie maakt het voor deze mensen (weer) mogelijk om dagelijkse handelingen uit te voeren. Dit gebeurt door zorg op maat te leveren. De ergotherapeut doet dit door te ondersteunen, begeleiden, trainen en adviseren van mensen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ergotherapiepraktijk Schiphorst werkt met kinderen, volwassenen en ouderen. Per doelgroep vindt u op deze site specifieke informatie.


Missie

Kinderen

Onze missie is om kinderen in hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen in de situatie waarin het probleem zich voordoet. Het betreft hier vaak schoolse vaardigheden zoals bijv. schrijven maar ook het aan- en uitkleden thuis of na het sporten wordt geoefend. Door ouders, leerkrachten of andere mantelzorgers erbij te betrekken oefenen we niet alleen met het kind, maar ook de omgeving. Zo leert het kind niet alleen de vaardigheid, maar wordt ook de omgeving betrokken, waarbij ook zij nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Op deze manier heeft ‘het systeem’ voldoende handvatten wanneer ergotherapie beëindigd wordt om dit voort te zetten...

Volwassenen

Door een ziekte, beperking of handicap kunnen de normale dagelijkse bezigheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend zijn. In deze situatie wordt u geconfronteerd met uw eigen beperkingen. Uzelf aankleden of het nemen van een douche verloopt ineens moeizaam en wellicht heeft u er hulp bij nodig van bijvoorbeeld uw partner. Misschien ervaart u problemen tijdens het lopen en hebt u een scootmobiel nodig. Ergotherapiepraktijk Schiphorst kijkt niet alleen naar de beperkingen, maar juist op de mogelijkheden. Hierdoor streven wij naar een optimaal niveau van zelfredzaamheid. Uw vraag, wens is leidend tijdens de behandeling.

Arbeid

Wanneer iemand fysieke, psychische of cognitieve beperkingen ondervindt, kan het zijn dat hij of zij het werk niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Ergotherapiepraktijk Schiphorst streeft naar het optimaliseren van het evenwicht tussen de belasting en de belastbaarheid. Denk hierbij aan het instellen en inrichten van een werkplek of aan een advies met betrekking tot dagindeling en de afwisseling van taken. Het doel is dat een cliënt zijn of haar werkzaamheden weer naar tevredenheid kan uitvoeren


Visie

Ergotherapiepraktijk Schiphorst is van mening dan zelfstandigheid één van de belangrijkste aspecten is van ons leven! We willen zelf keuzes kunnen maken en participeren in de samenleving waar dat mogelijk en wenselijk is. Voor cliënten die een fysieke, cognitieve of psychische beperking hebben is dit niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de cliënt en eventuele mantelzorgers pakken wij dit probleem op een doelgerichte manier aan.


Vergoedingen

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Vanuit het basispakket worden minimaal 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u hierover meer informatie.


Samenwerkingspartners

Medior Comfort

Medior Comfort in Nuth Limburg is al meer dan 13 jaar specialist in ergonomisch verantwoord zitcomfort en slaapcomfort. Met passie en deskundigheid wordt de klant geadviseerd bij de keuze van een nieuwe fauteuil of slaapsysteem.

Logopedie Samenspraak

Logopedie SamenSpraak is een praktijk voor logopedie met locaties in Geleen en Neerbeek. Binnen de praktijk werken zes logopedisten. Allen zijn lid van de beroepsvereniging NVLF en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Tevens nemen zij deel aan meerdere kwaliteitskringen.

Fysiotherapie Lindenheuvel

Op 1 november 2007 hebben Tom Poussart en Roel Heinle een fysiotherapiepraktijk geopend op de Valderenstraat 5 te Geleen onder de naam Fysiotherapie Lindenheuvel. Op dit moment werken er 5 fysiotherapeuten, ieder met zijn eigen specialisatie(s).

Vacare

Vacare is gespecialiseerd in psychosociale begeleidingstrajecten, gericht op de problematiek die hoogbegaafde kinderen en volwassenen kunnen ervaren. Bij de uitvoering van deze begeleiding neemt zelfreflectie een centrale plaats in. Voordat er gestart wordt met de begeleiding is het zinvol dat er eerst onderzoek wordt gedaan. Hierdoor kan er een optimale begeleiding plaatsvinden, aansluitend op het ontwikkelingsniveau en de specifieke problematiek van het kind of de volwassene.

Gezondheidscentrum Schinnen

’t Good is de naam van het nieuwe gezondheidscentrum dat binnenkort open gaat in het hartje van Schinnen. Een plek waar u zich thuis voelt. Een plek waar deskundige mensen werken, ieder met zijn eigen specialisme. Mensen die u kennen, die kunnen inschatten wat u nodig heeft en die u vooruit helpen. Verschillende disciplines, maar allemaal met hetzelfde doel: ú de juiste hulp bieden.

Over Ons

Praktijk
Team
Werkwijze
Contact

Belangrijke bestanden

Privacyregeling
Klachtenregeling
Algemene Voorwaarden

Nuttige Informatie

Ergotherapie Nederland
Zorgverzekeringwijzer
Zorgwijzer

Volg Ons

Telefoon

06 - 38 54 13 37

©2020 Ergotherapie Schiphorst.